Vlindertuin - kokerbijl

In de gemeente Stede Broec verrijst, in het dorp Grootebroek, een nieuwbouwgebied genaamd Waterweide. De sfeer is dorps en landelijk. Hier woon je aan het water, speel je bij het water of kijk je uit op het water. Verder kleurt de wijk groen en is er volop plek om te spelen en te ontspannen.

 

Waterweide wordt een ruim opgezette wijk. Het hart van ‘het dorp’ wordt gevormd door water. Op eiland 6 komt de wijk Vlindertuin. Een kleinschalige woonbuurt met een dorps-landelijk karakter, omgeven door water.

 

De straatnamen van deze nieuwbouwwijk zijn gebaseerd op archeologie en verwijzen naar de bronstijd. In de midden en late bronstijd (ca. 1800-800 v. Chr.) was het oostelijk deel van West-Friesland erg in trek. Door de ruilverkaveling in West-Friesland (vanaf circa 1970) en de vele stads- en dorpsuitbreidingen is een aanzienlijk deel van dit bronstijdlandschap vernietigd. Maar gelukkig zijn de bronstijdresten op veel percelen nog intact. Zo ook in het plangebied Waterweide in Grootebroek.

 

Een nieuwbouwwijk met oog voor de geschiedenis. De straatnaam van de wijk Vlindertuin is Kokerbijl, gebaseerd op een typische werktuig uit de late bronstijd.